Početna WHMCS > Baza znanja > E-mail > Outlook greške - 0x800c0133


Outlook greške - 0x800c0133
Greška 0x800c0133 se Outlook Express-u se pojavljuje zbog toga što je došlo do greške na inbox datoteci.

Problem možete riješiti na slijedeći način:

1. Otvorite Outlook Express i na lijevoj strani ekrana napravite desni klik na 'Local Folders', odaberite 'New Folder', upišite naziv novog direktorija 'Temp'.

2. Ako još možete pristupiti 'Inbox' direktoriju, preselite sve poruke iz 'Inbox' direktorija u novokreirani 'Temp' direktorij.

3. Otiđite u izbornik 'Tools' -> 'Options' -> 'Maintenance' kartica -> te kliknite na tipku 'Store Folder'. Bit će Vam prikazana putanja do Vaše inbox datoteke. Zapamtite ovu putanju.

4. Zatvorite Outlook Express, otiđite u direktorij naveden u putanji do inbox datoteke i izbrišite 'inbox.dbx' datoteku.

5. Ponovno pokrenite Outlook Express. Inbox direktorij će biti automatski rekreiran. Ponovo preselite poruke iz 'Temp' direktorija u 'Inbox' direktorij. Izbrišite 'Temp' direktorij.

 Je li Vam ovaj odgovor pomogao?

Dodaj među favorite Dodaj među favorite    Ispiši članak Ispiši članak

Također pročitajte
Ne radi mi slanje e-mailova (Pregleda: 8422)
Pristupanje webmail-u (Pregleda: 2401)