Uvjeti korištenja web hosting usluge

Tekst na ovoj stranici utvrđuje pravila i uvjete korištenja web hosting usluga tvrtke Logit internet usluge d.o.o..

Uvjete i pravila Logit može modificirati po vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku te od tog trenutka počinju vrijediti i primjenjivati se na sve postojeće i buduće korisnike.

NARUDŽBOM I KORIŠTENJEM WEB HOSTING USLUGA TVRTKE LOGIT POTVRĐUJETE I PRIHVAĆATE OVDJE NAVEDENA PRAVILA I UVJETE KORIŠTENJA.

DEFINIRANJE USLUGA

Logit korisniku pruža uslugu web (virtualnog, shared) hostinga. Ova usluga između ostalog uključuje:

SADRŽAJI NA SERVERU

Na serveru nije dozvoljeno držanje ilegalnih materijala, što između ostalog uključuje:

U slučaju zlouporabe Logit ima pravo privremeno zaključati problematični korisnički račun (dok se materijali ne uklone), a većim prijestupom ili ponavljanjem istog prijestupa nakon prvog zaključavanja automatski se gubi korisnički račun.

SLANJE NEŽELJENE POŠTE (SPAM-a)

Najstrože je zabranjeno korištenje servera za slanje neželjenih poruka - SPAM-a. Ako se istragom utvrdi da je korisnik prekršio ovo pravilo, navedeni se korisnički račun ukida te korisnik-prekršitelj ima trajnu zabranu korištenja naših usluga. Također nećemo tolerirati korištenje našeg servera za smještaj stranica na koje se na nelegalan način putem drugih pružatelja usluga (uključujući neželjene poruke, spam poruke po newsgrupama, drugim internet stranicama i/ili forumima i sl.) dovode posjetitelji.

PROPUSTI U KODU KORISNIČKIH STRANICA

Svaki korisnik odgovara za datoteke koje koristi na korisničkom računu, a tako i za posljedice koje loše napisani ili nezaštićeni kod može prouzročiti na integritet servera, mreže ili drugih internet korisnika. Korisnikova je obveza da sav kod i sve skripte redovito održava (u slučaju korištenja tuđih aplikacija raditi upgrade čim autori objave izlazak nove verzije). Između ostalog tu se misli i na razne formmail skripte (kontakt obrasci za slanje e-maila) koje mogu postati metom tzv. spam botova koji preko njih vrše odašiljanje neželjenih e-mailova internet korisnicima; kao i na sve popularne/besplatne open-source skripte kod kojih je nužnost uvijek imati posljednju nadogradnju.

PREKOMJERNO KORIŠTENJE SERVERSKIH RESURSA

Logit ima pravo limitirati potrošnju resursa (bandwidth, CPU, disk prostor i sl.) u slučaju kada pojedini korisnički račun prekorači resurse koji su definirani u samim hosting paketima odnosno kada korisnički račun prekorači resurse koje nije moguće definirati u hosting paketima (primjerice korištenje procesorskih resursa u značajno višoj mjeri nego ga koriste drugi korisnici). Logit zadržava isključivo pravo određivanja kada su određeni resursi prekoračeni te će o istom obavijestiti klijenta e-mailom ili telefonom. Ukoliko Logit ustanovi da ga se prekoračenjem resursa sprečava u pružanju kvalitetne usluge za ostale klijente na serveru, Logit zadržava pravo da privremeno onemogući korisnički račun. U tom slučaju će klijent također biti obaviješten.

UGROŽAVANJE SERVERA

Svako nanošenje štete sustavu ili bilo koji vid ugrožavanja ostalih korisnika na serveru zabranjeno je i vodi ukidanju korisničkog računa.

UKIDANJE KORISNIČKOG RAČUNA U SLUČAJU KRŠENJA NEKOG OD UVJETA KORIŠTENJA

Ukidanjem računa zbog prekršenih uvjeta i pravila od strane korisnika, korisnik nema pravo potraživati povrat novca za neostvarene usluge niti pravo na bilo kakve naknade.

ODGOVORNOST KORISNIKA I Logit-a

Korisnik koristi naše usluge na vlastitu odgovornost što znači da Logit neće biti odgovoran korisniku za bilo kakve nedostatke i nastale štete, bilo izravne ili neizravne. Korisnik je odgovoran za sadržaj svojih web stranica kao i za sve aktivnosti koje čini svojom web stranicom te snosi odgovornost za bilo koju i svaku štetu koja može nastati njezinim korištenjem ili prikazom. Logit nije odgovoran za evenutalno nastalu štetu gubitkom podataka uzrokovanog hardverskim ili softverskim problemima kao i nestručnim korištenjem od strane korisnika. Logit osigurava automatski dnevni backup svih korisnikovih podataka na lokalni server te automatski tjedni backup svih korisnikovih podataka na server koji je smješten na drugoj lokaciji, a korisnik ima samostalnu mogućnost pohrane i dnevnog backupa svojih podataka putem kontrolne ploče (Control Panel –> Backup). Logit ne daje nikakvo jamstvo korisniku na rad web poslužitelja odnosno web stranice kao niti na rezultate koji su posljedica ili koji mogu biti posljedicom korištenja web stranica smještenih na našim serverima. Jedino jamstvo koje Logit daje je da će poduzimati sve prihvatljive mjere da bi pružao kvalitetnu uslugu smještaja korisnikovih stranica, a na način koji je profesionalan i učinkovit te u skladu sa općenito prihvaćenim pravilima u hosting industriji.

IZDAVANJE i SLANJE RAČUNA

Logit svoje račune izdaje u elektroničkom obliku te ih klijentu šalje putem elektroničke pošte. Klijent prihvaća ovakav način izdavanja i primanja računa.

PRODUŽENJE USLUGE

Logit svakom korisniku od 16 pa do 7 dana prije isteka zakupa hosting usluge na e-mail adresu koju korisnik ima zavedenu u našem on-line sustavu šalje obavijest o isteku usluge zajedno s ponudom za plaćanje i s uputama za produžetak zakupa. Produžetak zakupa usluge za novo razdoblje pretplate se ostvaruje podmirenjem u potpunosti računa/ponude koji/u je Logit izdao korisniku za plaćanje tog novog razdoblja korištenja usluge. Ako korisnik ne produži zakup usluge prije datuma isteka zakupa (datum dospijeća na računu/ponudi), Logit će još jednom obavijestiti korisnika o isteku zakupa. Ako korisnik niti tada ne produži zakup, Logit privremeno zaustavlja korištenje hosting usluge. Usluga će u ovom statusu biti još 20 dana. Ako tijekom tog razdoblja korisnik produži zakup, besplatno će mu biti reaktivirana usluga. Ako korisnik ne produži zakup unutar navedenog razdoblja od 20 dana, istekom tog razdoblja Logit nepovratno briše sve korisničke podatke s poslužitelja gdje je korisnik imao hosting uslugu. Ako korisnik izvrši plaćanje po ponudi/računu za produžetak usluge izvan tog razdoblja od 20 dana, Logit nema obvezu (niti mogućnost jer su podaci izbrisani) to tretirati kao produžetak usluge, već će korisniku uplaćeni iznos vratiti. Ako Logit eventualno ima u nekom obliku pohranjene korisnikove datoteke te postoji mogućnost vraćanja istih, korisniku može biti ponuđeno vraćanje tih podataka odnosno ponovno postavljanje korisničkog računa. U tom slučaju korisnik treba platiti produžetak za novo razdoblje pretplate kao i cijenu jednog sata rada Logit-ovog stručnjaka (aktualna cijena sata: http://www.logit.hr/cjenik-usluga/#ostalo) na ime troškova vraćanja izbrisanih podataka i ponovnog kreiranja računa.

PRODUŽENJE USLUGE - NAČIN KOMUNIKACIJE

Logit sve informacije (uključno obavijesti, ponude i račune) korisniku dostavlja putem elektroničke pošte. Za distribuciju navedenih informacija zadužen je Logit-ov online sustav kojem korisnik može pristupati putem web adrese: https://www.logit-hosting.com/klijenti/clientarea.php

Korisnik je dužan u navedenom sustavu održavati svoje osobne/kontakt podatke točnima, a pogotovo e-mail adresu koja je jedini oblik komunikacije između našeg sustava i korisnika. Logit nije odgovoran ako korisnik zbog bilo kojeg razloga nije primio informacije od našeg sustava kao niti za posljedice koje zbog toga mogu nastati.

OTKAZIVANJE USLUGE

Korisnici mogu usluge otkazati u bilo kojem trenutku. Otkazivanje mora biti napravljeno pismenim putem. Naknade koje su plaćene Logit nema obavezu vratiti, bez obzira u kojem periodu korištenja usluge je korisnik odustao od daljnjeg korištenja iste. Ako korisnik nakon otkaza usluge zatraži njenu ponovnu aktivaciju zajedno s povratom prijašnjih korisnikovih datoteka te ako Logit ima u nekom obliku pohranjene korisnikove datoteke i postoji mogućnost vraćanja istih, korisniku može biti ponuđeno vraćanje tih podataka odnosno ponovno postavljanje korisničkog računa. U tom slučaju korisnik treba platiti novo razdoblje pretplate kao i naknadu od 200 kn + PDV za troškove vraćanja izbrisanih podataka i ponovnog kreiranja računa.

Ovi uvjeti i pravila korištenja stupaju na snagu na dan kada je korisnik izvršio narudžbu naših usluga te traju sve dok korisnik uslugu ne otkaže.